Το κατάστημά μας βρίσκεται στην οδό Βοσπόρου 215 στη Νίκαια Αττικής.

Μία άποψη εξωτερικά του καταστήματός μας είναι η κάτωθι: